+ Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis! + GRATIS verzending vanaf 60 euro + Gemiddelde klantbeoordeling van 8.7! + Veilig betalen na ontvangst!

Algemene Voorwaarden

  • Artikel 1. Definities


1.1 Luchas Promotions is een online winkel in feestartikelen en carnavalskleding.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Luchas Promotions, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Luchas Promotions worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Luchas Promotions ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Luchas Promotions is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. 
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen 5,95 euro.Bestellingen met een bedrag van 60,00 euro(Exl Btw) worden franko bezorgd. De verzendkosten binnen Belgie en Duitsland bedragen 12,00 euro.

.4.3 Luchas Promotions kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. 

a) Direct en online door middel van creditcard (Mastercard en Visa). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.

b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de ABN AMRO, ASN, Friesland, Triodos, SNS, ING (postbank) of Rabobank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.  Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend. 

c) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank, via de rekening van Luchas Promotions Hoorn  dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Luchas Promotions te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. 


d) Paypal: Een directe betaalmethode, de bestelling wordt  dezelfde werkdag nog verwerkt. 

e) Online achteraf betalen: U betaalt binnen 10 dagen nadat u bestelling is ontvangen,de bestelling wordt dezelfde werkdag nog verwerkt.(Let op hier worden extra kosten over berekent éénmalig 2,95 per order) Minimale bestelling 15,00 euro, Maximale bestelling 150,00 euro(voor de eerste keer)  

f) Giropay: heeft in Duitsland 17 miljoen gebruikers. Dat is circa 75% van de Duitse markt. Daarmee is Giropay de meest gebruikte betaalkaart in Duitsland. Giropay is te vergelijken met het Nederlandse iDEAL. Duitse klanten betalen met Giropay met een veilig en vertrouwd gevoel. 


5.2 De klant geeft Luchas Promotions toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 
5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Luchas Promotions

Artikel 6. Bezorging

6.1 Luchas Promotions streeft ernaar om bestellingen binnen 1 á 2 dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Wij zijn in geen enkel geval verantwoordelijk als zendingen te laat worden bezorgd of zoekraken.

Bestellingen die betaald zijn via Ideal, Creditcard, Paypall, of Mister Cash worden direct verwerkt en verzonden.

Een handmatige bankoverschrijving neemt 2 tot 4 dagen in beslag.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Luchas Promotions zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. 

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Luchas Promotions verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Na goede ontvangst van de geretourneerde goederen conform de vastgelegde procedure,wordt uw geld teruggestort op een door u aan te geven rekening. 

8.1 Artikelen, die u via www.luchas-promotions.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd mits: 
• Deze artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden dmv een retouraanvraag nummer aan te vragen via onze webshop.Let op: Panty’s, pruiken, snorren, baarden en andere soorten beharing die uit de verpakking zijn gehaald mogen vanwege hygienische redenen niet worden geruild of geretourneerd. Deze artikelen worden verzegeld verzonden en kunnen niet geretourneerd worden indien de verzegeling verbroken is.

 Na aanmelding van uw retour procedure ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure als bijv. verpakken en de wijze van retourneren. 

• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en in originele verpakking worden teruggezonden. 
• De artikelen, welke voor retournering aangemeld zijn (binnen 7 werkdagen na ontvangst), moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op ons bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.
8.2 Luchas Promotions accepteert uitsluitend retourneringen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 
8.3 De kosten van de verzending van een retournering zijn voor uw eigen rekening. 
8.4 Uw retournering zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd middels terugstorting op een door u aan te geven rekening. 
8.5 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde bestellingen geldt:  
• Terugsturen via Post.nl naar het postadres van Luchas Promotions. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van Post.nl Bij de afgifte ontvangt u evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een e-mailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal NIET uw verzendkosten gecrediteerd worden. 
• Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post 
Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95, in rekening én tevens de kosten welke ons door Post.nl in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen. 

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd. 

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling 

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur via onze klantenservice) met ons op te nemen of de optie retourneren op onze website te volgen. 
Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.3 beschreven. 

9.2 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde producten geldt: 

• Terugsturen via Post.nl naar het postadres van Luchas Promotions. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van Post.nl. Bij de afgifte ontvangt u evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een e-mailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal eveneens het geldende posttarief van uw verzending gecrediteerd worden met een maximum van € 5,00. Het vergoeden van de verzendkosten is alleen van toepassing als de artikelen die u retour stuurt gebreken vertonen of die niet voldoen aan de omschrijving op onze website.

• Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post 
Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95, in rekening én tevens de kosten welke ons door Postnl in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen. 
In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd. 
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. 

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@luchas-promotions.nl Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Luchas Promotions het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen op het door u aan te geven rekeningnummer. 

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. 
11.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@luchas-promotions.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. 
11.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de bestelling teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Luchas Promotions plaats. 
11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel 9 van onze voorwaarden.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Luchas Promotions dan wel tussen Luchas Promotions en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Luchas Promotions, is Luchas Promotions niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Luchas Promotions. 

Artikel 13. Overmacht

Luchas Promotions heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Luchas Promotions gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@luchas-promotions.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. 
14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: 
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, 
• zullen Luchas Promotions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice. 

Magazijn adres:(Bezoek op afspraak)
Oudijk 4 1617 KR Westwoud

Postadres:Reaal 17 1628 RA Hoorn

KvK- nummer: 58821651